WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W RZESZOWIE

EGZAMINY
Egzamin teoretyczny
Zasady przeprowadzania egzaminów teoretycznych:
Egzamin teoretyczny przeprowadzany jest za pomocą komputerowego urządzenia egzaminacyjnego w stosunku do osób ubiegających się o prawo jazdy lub podlegających sprawdzeniu kwalifikacji w tym zakresie.
Polega na wskazaniu przy użyciu urządzenia egzaminacyjnego prawidłowej odpowiedzi na pytania wybierane losowo w czasie rzeczywistym.

Udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie polega na:

  • wyborze z dwóch zaproponowanych odpowiedzi oznaczonych wyrazami „TAK” albo „NIE” jednej odpowiedzi – dotyczy 20 pytań z wiedzy podstawowej; na przeczytanie treści pytania osoba egzaminowana ma 20 sekund, po czym na udzielenie odpowiedzi ma 15 sekund;
  • wyborze z trzech zaproponowanych odpowiedzi oznaczonych literami A, B i C jednej odpowiedzi – dotyczy 12 pytań z wiedzy specjalistycznej; na przeczytanie pytania i udzielenie odpowiedzi osoba egzaminowana ma 50 sekund.

Osoba egzaminowana może poprawiać udzielone odpowiedzi do momentu zatwierdzenia ich przez przejście do następnego pytania lub do momentu upływu czasu przewidzianego na udzielenie odpowiedzi. Niewska¬zanie żadnej odpowiedzi jest równoznaczne z udzieleniem niewłaściwej odpowiedzi na zadane pytanie i otrzymaniem 0 punktów.

Czas trwania części teoretycznej egzaminu państwowego wynosi 25 minut.

Bezpośrednio po zakończonym egzaminie wynik egzaminu wyświetlany jest na ekranie monitora. Egzaminator na życzenie osoby egzaminowanej, przy użyciu systemu teleinformatycznego ośrodka egzaminowania, dokonuje wydruku wyników tej części egzaminu państwowego w postaci arkusza odpowiedzi zawierającego:

  • nazwisko i imię osoby egzaminowanej;
  • numer ewidencyjny i numer PESEL albo datę urodzenia w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL;
  • zakres egzaminu państwowego;
  • numery kolejno wyświetlonych osobie pytań oraz oznaczenia udzielonych przez nią odpowiedzi;
  • liczbę błędów, oddzielnie dla każdej kategorii prawa jazdy oraz dla testu zasadniczego i specjalistycznego lub jednego z nich, odpowiednio do zakresu egzaminu, oraz liczbę punktów uzyskanych za każde pytanie;
  • wynik egzaminu – wraz z ilością uzyskanych punktów.

Prezentacja egzaminu teoretycznego: ZOBACZ PREZENTACJĘ

Al. Wyzwolenia 4, 35-501 Rzeszów
tel.: 17 8605600, 17 8527116, 601 964 660
fax.: 17 852 71 94
e-mail: word@word.rzeszow.pl
nr konta do wpłat za egzaminy:
BPS S. A. 12 1930 1187 2710 0716 5373 0001
nr konta do wpłat za szkolenia i jazdy próbne:
BPS S. A. 28 1930 1187 2710 0716 5373 0004

Dyrektor: Marek Ząbek

W związku z utrudnieniami w ruchu spowodowanymi trwającą przebudową alei Wyzwolenia zlecamy dojazd do Ośrodka od strony skrzyżowania al.Wyzwolenia z ulicą Lubelską.
Przepraszamy za tymczasowe utrudnienia.

Imię:
email:
treść wiadomość:
WORD Rzeszów | Al. Wyzwolenia 4 | tel. 017 85 27 116, 017 860 56 00 | fax. 017 85 27 194 | e-mail: word@word.rzeszow.pl
Copyright © 2011 iNetServis